• youtube
  • facebook

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị: Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên 176 tỉ đồng

Mặc dù công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của COVID-19, tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp, trong đó hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất theo phương pháp bỏ phiếu kín gián tiếp đã phát huy hiệu quả tích cực.

Theo đó, trong 3 đợt đấu giá đất từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tổ chức đấu giá thành công 108 lô đất với diện tích 26.531 m2, giá trị vượt sàn trên 41,9 tỉ đồng. Tính đến ngày 24/5/2021, đơn vị đã thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất trên 176 tỉ đồng, đạt 50,43% kế hoạch được giao. Với số hồ sơ đấu giá cao kỷ lục và có nhiều người ngoại tỉnh tham gia, cho thấy tín hiệu tích cực trong phát triển thị trường bất động sản của tỉnh trong năm 2021.

Phương pháp bỏ phiếu kín gián tiếp đã đảm bảo tính khách quan, minh bạch, công bằng,  tránh hiện tượng “cò” làm giá, gây mất an ninh trật tự như khi đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức trực tiếp, đồng thời rút ngắn thời gian đấu giá, tiết kiệm chi phí cũng như mang lại hiệu quả tích cực nhằm tăng thêm nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất.

create

Nhã Uyên / baoquangtri.vn

Nguồn: http://baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/158330/title/Trung-tam-Phat-trien-quy-dat-tinh-Quang-Tri--Thu-tu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tren-176-ti-dong