• youtube
  • facebook

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Đakrông 2017

Căn cứ công văn số 709/SNV-CCVC ngày 03/11/2017 của Sở Nội vụ về việc thống nhất, số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017, UBND huyện Đakrông thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện như sau.

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 79 chỉ tiêu, trong đó:
Gáo viên mầm non: 20 chỉ tiêu;
Giáo viên văn hóa tiểu học: 40 chỉ tiêu;
Giáo viên tiếng Anh: 07 chỉ tiêu;
Giáo viên Thể dục: 02 chỉ tiêu
Giáo viên Toán: 02 chỉ tiêu;
Giáo viên Sinh học: 02 chỉ tiêu;
Giáo viên Hóa học: 01 chỉ tiêu;
Giáo viên Kỹ thuật công nghệ: 01 chỉ tiêu;
Nhân viên Thư viện: 01 chỉ tiêu;
Nhân viên Văn thư: 03 chỉ tiêu.
Thời gian nhận hồ sơ, bắt đầu từ ngày 11/12/2017 đến hết ngày 09/01/2018
Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Nội vụ huyện Đakrông để được hướng dẫn cụ thể, SĐT 02333.886.575


 

create

Pv / dakrong.quangtri.gov.vn