• youtube
  • facebook

Quảng Trị: Thưởng 2,4 tỉ đồng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh vừa có quyết định thưởng cho 8 xã được công nhận đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới năm 2019.