• youtube
  • facebook

Quảng Trị: Bãi nhiệm một Phó Ban HĐND tỉnh vì sai phạm quản lý đất đai

Sáng nay (29/6), Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ họp lần thứ 9 (kỳ họp bất thường) xem xét thông qua một số chương trình quốc gia giai đoạn 2025-2025.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng thông qua Nghị quyết bãi nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Quốc Hương vì sai phạm trong công tác quản lý đất đai, ngân sách Nhà nước.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Quốc Hương, Đảng ủy viên Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị sáng 29/6/2022

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị sáng 29/6/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhận thấy, trong thời gian giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Linh Thượng, huyện Gio Linh, ông Hồ Quốc Hương có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý đất đai, ngân sách nhà nước. Thời gian làm cán bộ lãnh đạo của cơ quan chính quyền các cấp, ông Hương đã có khuyết điểm, vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.

Ông Hồ Quốc Hương bị bãi nhiệm chức Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị vì sai phạm quản lý đất đai, ngân sách Nhà nước khi còn làm Chủ tịch UBND xã Linh Thượng, huyện Gio Linh.

Ông Hồ Quốc Hương bị bãi nhiệm chức Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị vì sai phạm quản lý đất đai, ngân sách Nhà nước khi còn làm Chủ tịch UBND xã Linh Thượng, huyện Gio Linh.

Ông Hồ Quốc Hương bị bãi nhiệm chức Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị vì sai phạm quản lý đất đai, ngân sách Nhà nước khi còn làm Chủ tịch UBND xã Linh Thượng, huyện Gio Linh.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Hồ Quốc Hương là nghiêm trọng, có việc rất nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, mất uy tín cá nhân. Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật ông Hồ Quốc Hương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng./.

create

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung / vov.vn

Nguồn: https://vov.vn/chinh-tri/bai-nhiem-mot-pho-ban-hdnd-tinh-vi-sai-pham-quan-ly-dat-dai-post953400.vov