• youtube
  • facebook

Khởi công các dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư trong tháng 7/2021

Tập trung giải phóng mặt bằng và tiến hành khởi công các dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư trong tháng 7/2021, đó là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tại buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương về tình hình thực hiện và danh mục đề xuất bổ sung Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang vùng sông Mê Kông (GMS) và dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIG2) vào sáng 10/6.

Dự án GMS có tổng vốn đầu tư gần 2.447 tỷ đồng; địa bàn thực hiện gồm: thành phố Đông Hà và các thị trấn Khe Sanh, Lao Bảo; thời  gian thực hiện từ năm 2013 đến năm 2022. Đến nay, đa số gói thầu xây lắp của dự án hoàn thành trên 70% kế hoạch. Một số gói thầu còn chậm tiến độ so với kế hoạch như: Bãi rác Lao Bảo và cầu kết nối khu đô thị Bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà.

Dự án BIIG2 có tổng mức vốn đầu tư trên 998 tỉ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2018 – 2023; quy mô đầu tư gồm có 6 tiểu dự án. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) do các huyện làm chủ đầu tư, sau khi hoàn thành công tác đấu thầu thì ủy thác cho các ban quản lý dự án chuyên ngành quản lý. Hiện nay, chỉ có gói thầu QT01 xây dựng đường giao thông liên huyện Gio Linh - Cam Lộ khởi công, còn các tiểu dự án khác chưa có mặt bằng để thi công.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến nhấn mạnh: Tỉ lệ giải ngân, công tác GPMB của dự án GMS và BIIIG2 đến thời điểm này là quá chậm so với kế hoạch đề ra, trong khi đó thời gian thực hiện không còn nhiều. Vì vậy, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tập trung bàn giải pháp tháo gỡ trong công tác GPMB, có báo cáo thực tế, tham mưu UBND tỉnh sớm hoàn thành công tác GPMB, khởi công tất cả các dự án trong tháng 7/2021. Trường hợp vượt thẩm quyền, UBND tỉnh sẽ báo cáo, xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Đối với nguồn vốn còn dư của dự án, thống nhất danh mục các công trình sử dụng còn dư của dự án theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, giao sở hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất sử dụng vốn kế dư để gửi ADB xem xét, cho ý kiến. Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan sớm hoàn thành công tác thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường GPMB, trình UBND tỉnh phê duyệt sau khi nhận được hồ sơ từ các địa phương.
 

create

Thanh Vân - Biên Cương / quangtritv.vn

Nguồn: http://quangtritv.vn/tin-tuc-n21207/khoi-cong-cac-du-an-do-so-ke-hoach-va-dau-tu-lam-chu-dau-tu-trong-thang-72021.html