• youtube
  • facebook

Quảng Trị: Công nhận 10 trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 12/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định công nhận 10 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 4 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 6 trường đạt chuẩn mức độ 2.

Cụ thể, 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 gồm: Trường tiểu học Vĩnh Lâm, Trường tiểu học Kim Đồng, Trường Mầm non Vĩnh Thủy (huyện Vĩnh Linh) và Trường Mầm non Hoa Mai (thị xã Quảng Trị);

6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 gồm: Trường Tiểu học Gio Sơn, Trường Tiểu học Linh Hải, Trường Tiểu học Thị trấn Gio Linh (huyện Gio Linh); Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (thị xã Quảng Trị); Trường Mầm non Tuổi thơ (thành phố Đông Hà); Trường Mầm non Hoa Phượng (huyện Vĩnh Linh). Đây là những đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong công tác dạy và học cũng như đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trong thời gian qua, đáp ứng yêu cầu, điều kiện về trường đạt chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, tính đến nay toàn tỉnh có 250/397 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 63%.

create

Hồng Hà / quangtri.gov.vn

Nguồn: https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1589428731760