• youtube
  • facebook

Xuất nhập khẩu đầu năm tại cảng Cửa Việt sôi động

Mặc dù đang ở thời điểm các tháng đầu năm và diễn biến dịch COVID - 19 phức tạp ở một số địa phương trong cả nước, nhưng hoạt động xuất nhập khẩu ở khu vực cảng Cửa Việt vẫn được đảm bảo.

Theo thống kê của Chi cục Hải quan cảng Cửa Việt, tính đến giữa tháng 2/2021, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Cửa Việt đạt gần 51,3 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước hơn 57 tỉ đồng. Các mặt hàng xuất khẩu từ đầu năm 2021 chủ yếu là dăm gỗ keo tràm, sản phẩm may mặc, khoáng sản. Lực lượng chức năng của chi cục đã phát huy hiệu quả của thủ tục hải quan điện tử, hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan trong khai báo, làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để thực hiện các thủ tục nhanh gọn cho doanh nghiệp.

Lô hàng thiết bị điện gió qua cảng Cửa Việt

Lô hàng thiết bị điện gió qua cảng Cửa Việt

Được biết, dù không phải là cảng biển lớn so với các tỉnh trong khu vực miền Trung, nhưng trong năm 2020, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Cửa Việt diễn ra khá sôi động. Mặc dù có những ảnh hưởng của dịch COVID -19, tuy nhiên hoạt động xuất nhập cảnh đối với phương tiện vận tải tàu biển tại cảng Cửa Việt có gia tăng do hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu theo các hợp đồng mua bán quốc tế tăng cao về số lượng và cơ bản vẫn diễn ra thuận lợi trên tuyến đường biển.

Thời gian tới, cùng với các ngành, đơn vị, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Cửa Việt tiếp tục tăng cường tổ chức kiểm soát chặt chẽ thuyền viên, hành khách tại khu vực cảng biển thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị; đảm bảo vận tải hàng hóa, hành khách an toàn, đồng thời đảm bảo công tác triển khai phòng, chống COVID – 19 theo chỉ đạo của Chính phủ.

create

Mai Trang – Minh Dương / quangtritv.vn

Nguồn: http://quangtritv.vn/tin-tuc-n19591/xuat-nhap-khau-dau-nam-tai-cang-cua-viet-soi-dong.html