• youtube
  • facebook

Từ ngày 01/01/2021: Chính thức miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thêm 05 năm

Chiều ngày 10/6/2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp với 456/460 đại biểu tán thành (chiếm tỷ lệ 94,41%).

Theo Nghị quyết, sẽ kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 28/2016/QH14 đến hết ngày 31/12/2025.

Theo đó, đối tượng trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao để sản xuất đất nông nghiệp (gồm cả đất giao cho đơn vị lực lượng vũ trang) đều được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất được giao.

Quốc hội cũng giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những nội dung cần thiết của Nghị quyết để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

 

create

Hồng Lựu / quangbinh.gov.vn

Nguồn: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/tu-ngay-01-01-2021-chinh-thuc-mien-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-them-05-nam.htm