• youtube
  • facebook

Quảng Trị: Trồng sen cho lợi nhuận khoảng 70 triệu đồng/ha

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thời gian qua xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây, con có giá trị kinh tế cao vào nuôi trồng nhằm nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Đặc biệt việc chuyển đổi hơn 33 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng sen đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Triệu Hòa là một vùng đồng bằng chuyên độc canh cây lúa, tuy nhiên địa phương này có nhiều diện tích đất thấp trũng tập trung ở các thôn Hà My, An Lộng, Vân Hòa nên việc trồng lúa không đem lại hiệu quả. Nhận thấy cây sen dễ trồng, lại ít sâu bệnh, ít vốn đầu tư và công chăm sóc, năng suất ổn định, trồng khoảng 3 - 4 tháng là cho thu hoạch, lại phù hợp với đồng đất thấp trũng ở địa phương, xã Triệu Hòa đã đưa cây sen vào trồng thử nghiệm và bước đầu mang lại hiệu quả cao. Đến nay, toàn xã đã phát triển 33 ha sen, bình quân mỗi héc ta sen cho lợi nhuận khoảng 70 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với các cây trồng khác.

Cây sen mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân xã Triệu Hòa - Ảnh: Thanh Hằng

Cây sen mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân xã Triệu Hòa - Ảnh: Thanh Hằng

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Triệu Hòa đã góp phần đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong thời gian tới, địa phương này tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường liên kết với các đơn vị đầu mối để bao tiêu sản phẩm, tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất bền vững.

create

Thanh Hằng – Cảnh Thu / baoquangtri.vn

Nguồn: http://baoquangtri.vn/Th%C6%A1%CC%80i-s%C6%B0%CC%A3/modid/445/ItemID/149010