• youtube
  • facebook

Đoàn Thanh niên Vĩnh Linh: Ủng hộ phòng, chống Covid-19 trên 116 triệu đồng

Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Linh Võ Thị Thu cho biết: “Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, trong thời gian qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên và các cơ sở Đoàn bằng nhiều hình thức đã hưởng ứng phong trào “Toàn dân ủng hộ phòng, chống Covid-19” trị giá trên 116 triệu đồng”.

Các hoạt động ủng hộ được lực lượng đoàn viên, thanh niên và các cơ sở Đoàn ở huyện Vĩnh Linh tổ chức thực hiện một cách đa dạng, phù hợp vào từng thời điểm cụ thể. Trong đó tập trung chủ yếu vào việc huy động nguồn lực hỗ trợ 3 điểm cách ly tập trung trên địa bàn huyện; cấp phát gần 11.000 khẩu trang miễn phí cho người dân; lắp 100 điểm rửa tay sát khuẩn tại trụ sở UBND các xã, thị trấn.

Đoàn Thanh niên huyện Vĩnh Linh còn tăng cường công tác truyền thông, nâng cao ý thức cho người dân trong phòng, chống Covid-19. Trong thời gian này, tuổi trẻ huyện Vĩnh Linh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hướng đến gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng do Covid-19.

create

Nguyên Đồng / vinhlinh.quangtri.gov.vn

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/hoat-%C4%91ong-cac-xa-thi-tran/modid/2055/itemid/1524