• youtube
  • facebook

Đề xuất đặt tượng tướng Đồng Sỹ Nguyên tại Nghĩa trang Trường Sơn

Tượng của cố Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên dự kiến sẽ được đặt tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị).

Ngày 25.3, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi UBND tỉnh này đề xuất phương án đặt tượng cố Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Phương án đặt tượng cố Trung tướng được xây dựng sau khi Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Thủ tướng, cùng ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương và nguyện vọng của gia đình cố Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Theo phương án của tỉnh Quảng Trị, vị trí đặt tượng bên trái sân hành lễ, trước đài tưởng niệm trung tâm theo hướng nhìn từ ngoài cổng đi vào cùng hướng với bia công trình Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Ảnh đồi Bến Tắt cạnh Nghĩa Trang Trường Sơn. Ảnh: HT.

Ảnh đồi Bến Tắt cạnh Nghĩa Trang Trường Sơn. Ảnh: HT.

Tượng bán thân Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên có chất liệu bằng đồng, kích thước 81cm - 65cm, mặc quân phục đặt trên khối bệ tượng (bệ đá) bảo đảm chất lượng, bền vững khi để ngoài trời, tổng chiều cao công trình gần 3,2m.

Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các Sở, ngành liên quan và gia đình cố Trung tướng thống nhất các nội dung có liên quan báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng tượng.

Khi còn sống, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên cũng có đơn gửi UBND tỉnh Quảng Trị bày tỏ nguyện vọng sau khi từ trần được về an nghỉ tại Nghĩa trang Trường Sơn, để được gần gũi với đồng chí, đồng đội của mình.

Đáp lại những tình cảm sâu sắc của ông, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã đồng ý với nguyện vọng trên của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Vào tháng 10/2019, tỉnh Quảng Trị nhận được thư của con trai trưởng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, đề nghị tỉnh này cho phép gia đình đặt tướng cố Trung tướng ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Tuy nhiên, do những lý do khách quan, ý nguyện này chưa được thực hiện.

Tỉnh Quảng Trị cho rằng, việc đặt tượng của nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn là nguyện vọng chính đáng, xứng đáng với công lao của ông với chiến trường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh.

Link: https://laodong.vn/van-hoa/de-xuat-dat-tuong-tuong-dong-sy-nguyen-tai-nghia-trang-truong-son-892711.ldo

create

Hưng Thơ / laodong.vn

Nguồn: https://laodong.vn/van-hoa/de-xuat-dat-tuong-tuong-dong-sy-nguyen-tai-nghia-trang-truong-son-892711.ldo