• youtube
  • facebook

Cam Lộ: Thu nhập từ rừng gần 85 tỷ đồng

Với lợi thế của huyện gò đồi, những năm qua phong trào trồng rừng sản xuất được huyện Cam Lộ chú trọng với nhiều chính sách giúp người dân khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển trồng rừng. Nhờ đó, cùng với việc góp phần bảo vệ môi trường sinh thái thì hiệu quả kinh tế mang lại từ rừng cho người dân rất cao.

Nông dân Cam Lộ ươm giống cây lâm nghiệp phục vụ công tác trồng rừng

Nông dân Cam Lộ ươm giống cây lâm nghiệp phục vụ công tác trồng rừng

Trong năm 2020, huyện Cam Lộ đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng đất lâm nghiệp từ diện tích chuyển đổi rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất, đồng thời tiến hành quy chủ gần 600 ha đất lâm nghiệp. Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững, triển khai trồng rừng gỗ lớn 287,1 ha; trồng mới rừng tập trung 1.450 ha; trồng cây phân tán 15 vạn; cây bóng mát 1.500 cây.

Đến nay, trên địa bàn huyện Cam Lộ có gần 18.000 ha rừng sản xuất, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng năm 2020 hơn 136.370m3; nhựa thông 37,2 tấn; ước thu nhập từ sản phẩm rừng gần 85 tỷ đồng.

create

Anh Vũ / quangtritv.vn

Nguồn: http://quangtritv.vn/tin-tuc-n19621/cam-lo-thu-nhap-tu-rung-gan-85-ty-dong.html