• youtube
  • facebook

Đấu giá 33 lô đất tại Cam Lộ, Quảng Trị

Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ đang phối hợp tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 33 lô đất thuộc thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Trong đó, có 31 lô đất Khu dân cư phía Tây đường vào thôn Phan Xá, tại Khu phố 1, thị trấn Cam lộ và 2 lô đất Khu dân cư mở rộng và san nền đường Hàm Nghi, thị trấn Cam lộ. Giá khởi điểm các lô đất đấu giá từ 1,2 - 4,461 tỷ đồng. Tổng giá khởi điểm của 33 lô đất là 58,3 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 31/8 - 15/9/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức bằng bỏ phiếu gián tiếp, thời gian tổ chức công bố giá vào ngày 18/9/2022.

create

Thu Giang / baodauthau.vn

Nguồn: https://baodauthau.vn/cong-ty-dau-gia-hop-danh-dat-viet-dau-gia-33-lo-dat-tai-quang-tri-post128175.html