• youtube
  • facebook

Đakrông: Chuối lùn bản địa mang lại thu nhập đến 85 triệu đồng/ha/năm

Được sự hỗ trợ của các chương trình, dự án, thời gian qua, người dân các xã A Vao, A Ngo và Tà Rụt, huyện Đakrông đã đầu tư khôi phục và phát triển diện tích chuối lùn bản địa theo hướng thâm canh, trồng tập trung và trở thành loại cây trồng hàng hóa, tạo việc làm và mang lại thu nhập ổn định.

Giống chuối lùn bản địa rất phù hợp với điều kiện đất đai và khí hậu của các địa phương nói trên. Sau khoảng 12 – 14 tháng trồng, chăm sóc thì chuối cho thu hoạch và duy trì ổn định từ 3 – 4 năm. Với chi phí đầu tư khoảng 60 – 80 triệu đồng/ha, trừ chi phí, lợi nhuận mang lại từ 80 – 85 triệu đồng/ha/năm.

Người dân xã Tà Rụt chăm sóc cây chuối lùn bản địa - Ảnh: N.T

Người dân xã Tà Rụt chăm sóc cây chuối lùn bản địa - Ảnh: N.T

Hiện nay mô hình này đang được các xã trên địa bàn huyện nhân rộng, đồng thời ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đây được xem là định hướng phát triển cho nền nông nghiệp của toàn huyện theo hướng tập trung, tạo vùng có liên kết và tiêu thụ sản phẩm nhằm đưa sản phẩm chuối lùn bản địa trở thành sản phẩm OCOP của huyện. Qua đó, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương. 

create

Ngọc Trang / baoquangtri.vn

Nguồn: http://baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/164798/title/Dakrong-Chuoi-lun-ban-dia-mang-lai-thu-nhap-den-85-trieu-donghanam